משנקים לנל"ג

משנק הוא רכיב שנועד להדליק את הנורות (פלורסנט, מטאל-האליד, נל"ג ומשולבות).

המשנק נועד לייצב את המתח החשמלי שמוזרם דרכו אל עבר הנורות וכן לעזור לנורה להידלק בעזרת המצת וקבל שמחוברים אליו.

משנק צריך להתאים בעוצמתו לנורה אותו הוא אמור להדליק – משנק 600 וואט ידליק נורת 600 וואט בלבד.

המשנק צריך להתאים לסוג התאורה אותה הוא אמור להדליק – יש משנק לפלורסנט, יש משנק לנורות מטאל-האליד ויש משנק לנורות משולבות.

בנורות הפלורסנט לרוב המשנק הינו פנימי ומהווה חלק מהנורה עצמה. בשאר הנורות המשנק הוא חיצוני לנורה ולרוב הוא מחובר לבית הנורה המתאים לנורה.

כיום קיימים גם משנקים דיגיטליים שהם משנקים הרקבה יותר יעילים מהמשנקים האנלוגיים ולהם יתרונות רבים, ביניהם ניצול נכון טוב יותר של הנורה ושימוש במגוון נורות עם אותו משנק (אין צורך להחליף משנק)