טיימרים

טיימר הוא מכשיר שיסגור ויפתח מעגל חשמלי בהתאם לזמן, ליום ולשעה וזאת על פי התכנות שלו

ישנם 2 סוגים של טיימרים – אנלוגי (לרוב בשימוש עם מערכות תאורה) ודיגיטלי . (לרוב בשימוש במערכת השקייה)

התאורה מדמה את עונת השנה כך שאם נרצה לדמות אביב וקיץ, נדליק את האור לזמן ארוך (18-20 שעות כל יום) ואם נרצה לדמות חורף וסתיו נדליק את האור לזמן קצר (10-12 שעות כל יום). כיבוי והדלקת התאורה יעשה על ידי טיימר אנאלוגי ולא באופן ידני.

מערכת ההשקייה תלויה במשאבת המים על מנת להעביר את המים והדשנים לכל הצמחים שבחלל הגידול. על מנתץ שלא לגרום להצפות או ליובש בצמחים, אנו משתמשים בטיימר דיגיטלי על מנת לפתוח את משאבת המים לזמן קצוב (לרוב של דקות בודדות)