HESI

חברת דשנים הולנדית, אחת הוותיקות בשוק הישראלי והעולמי

הסוד של החברה טמון בפשטות של השימוש בדשניה. מאוד קל לכל מגדל להשתמש בדשני החברה שכן המינון של הדשנים הללו אינו משתנה בהתאם לגודל הצמח. לכל אורך השימוש בדשני החברה, המינון מהדשן נשאר זהה ואינו משתנה גם אם מדובר בצמחים קטנים וגם אם בגדולים. עובדה זו הופכת את השימוש בדשני HESI הסי לחוויה קלה ונוחה המתאימה לכל מגדל בלי קשר לרמתו המקצועית

כל חברת דשנים מגיעה עם טבלת דישון, חלקן מהטבלאות הן בעברית והן מותאמות למגדל הישראלי. כל הטבלאות אושרו על ידי יצרן הדשנים.

בעת הכנת תערובת, יש למהול את הדשן ישירות במים, כל דשן בתורו. אין חשיבות לסדר הדשנים. חשוב שלא למהול את הדשנים בכלי נפרד ואז למהול במים, הדבר מסוכן והרסני!