ATAMI B'CUZZ

חברת דשנים הולנדית ותיקה וטובה הקיימת משנת 1997.

החברה שמה לעצמה כמטרה לדאוג תמיד לדשנים איכותיים ויעילים, המתאימים לכל מצעי הגידול ולכל מגדל ללא קשר לרמתו המקצועית.

כיום ניתן למצוא את מוצרי החברה במעל מ-50 מדינות ברחבי העולם, כולל בישראל.

כל חברת דשנים מגיעה עם טבלת דישון, חלקן מהטבלאות הן בעברית והן מותאמות למגדל הישראלי. כל הטבלאות אושרו על ידי יצרן הדשנים.

בעת הכנת תערובת, יש למהול את הדשן ישירות במים, כל דשן בתורו. אין חשיבות לסדר הדשנים. חשוב שלא למהול את הדשנים בכלי נפרד ואז למהול במים, הדבר מסוכן והרסני!